Tag: Sunda

Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu

Ngamumule budaya sunda, memang tugas urang salarea. Salah satu cara untuk melestarikan budaya sunda adalah dengan mengenal, menyanyikan lagu sunda buhun yang sudah ada sejak zaman dulu. Berikut ini adalah beberapa lagu sunda buhun zaman dulu yang masih akrab terdengar sampai sekarang. Cai Kopi Cai kopi dileueut moal Bongan pait teu dipeueutan Peupeurih pacaket moal

Contoh Artikel Basa Sunda

Teknologi informasi dina mangsa kiwari geus jadi pangabutuh anu teu bisa dipisahkeun jeung kahirupan masarakat di kota atawa di desa lain ngan ukur jalma nu boga kapentingan husus di widang bisnis atawa urusan penting sejena, tapi barudak sakola oge geus diwanohkeun jeung eta teknologi, nu dipiharep sangkan bisa ngigelan jaman teu katinggaleun kalindes ku wanci

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu’ alaikum Wr. Wb Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu : Unsilster Blog Tasikmalaya Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu