Beranda Beberapa Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda
Postingan
Batal

Beberapa Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda

Berikut ini adalah contoh Undangan Pernikahan atau Uleman (dalam Bahasa Sunda). Seperti kita, Undangan menjadi hal yang sangat vital untuk kesuksesan sebuah perhelatan pernikahan.

Contoh Uleman Pernikahan dalam Bahasa Sunda

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Tatandang nu bakal midang, balebat mangsana miang, cunduk waktu nu rahayu nitih wanci mustari ninggang mangsana waluya malati ligarna ati, kembang tanjung nu gumulung pameungkeut cangreud kadeudeuh, pakait patali asih pasini rintih ngahiji subaya nyata geugeut layeut laki rabi sareng pamugi dianti-anti nyakseni Walimatul Nikah pun anak anu Insya Allah bade dilaksanakan dina :

Dinten : Minggu
Ping : 7 Maret 2010
Waktos : Tabuh 09.00 WIB dugi ka rengse
Tempat : Rorompok Kp. Nesaci

Mugia dina waktosna Bapa/Ibu/Saderek ngersakeun rurumpaheun sumping ka rorompok riung mungpulung ngedalkeun katresna manah sasarengan jajap du’a pamugi ginanjar kawilujengan ginuluran rakhmat Allah kalayan aya dina karidoan manten-Na.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Contoh Undangan Pernikahan dalam Bahasa Indonesia

Bissmillahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk-Nya, berpasang-pasangan. Ya Allah kiranya Engkau memperkenankan putra putri kami Untuk mengikuti sunah Rasul-Nya dalam membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah.

Dengan penuh rasa syukur dan memohon akan berkah serta ridho-Nya maka izinkanlah kami untuk berbagi kebahagiaan dalam menghantarkan putra putri kami meniti lembaran kehidupan baru
Saat berbahagia ini Insya Allah akan diselenggarakan pada :

Hari Jum’at 9 Juli 2010
Pukul 07.30 s.d 10.30 WIB
Tempat Kp. Nesaci

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak/Ibu/Saudara/I berkenan hadir untuk memberikan do’a restu kepada kedua mempelai.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.