Beranda Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu
Postingan
Batal

Contoh Lagu Sunda Zaman Dulu

Ngamumule budaya sunda, memang tugas urang salarea. Salah satu cara untuk melestarikan budaya sunda adalah dengan mengenal, menyanyikan lagu sunda buhun yang sudah ada sejak zaman dulu. Berikut ini adalah beberapa lagu sunda buhun zaman dulu yang masih akrab terdengar sampai sekarang.

Cai Kopi
Cai kopi dileueut moal
Bongan pait teu dipeueutan
Peupeurih pacaket moal
Ulah neuteup bari ngiceupan
Cau ambon tong dikorangan
Kanyere kapipir pipir
Rumaos ambon sorangan
Abdi mah teu mikir-mikir
Euleuh ema gening ngiceupan
Gugupay ku sapu tangan
Geningan loba lelewa
Padahal abdi teu suka
Pileuleuyan sakadang wargi
Poma ulah bade lali
Pami nyaah ka diri abdi
Mun heureuy mah tong nganyeunyeuri..

Ayang-Ayang Gung

Ayang ayang gung
Gung goongna rame
Menak ki mas tanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kumpeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kanjeng dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

Kuda Lumping

Kuda lumping ieu dikuciran
Di igelan ku anu tumpakna
Matak gering lamun weleh dipikiran
Kagegelan abdi geningan duningan teu aya tapak-tapakna
Meumpeung beurang hayu ka jalan katapang
Meser asin kintunen katonggoh
Saupami urang pareng patepang
Hapunten anu kasuhun
Pasini teu dijadikeun

Hamdan

Hamdan lirobbil ‘alamien
Allohu rohman warrohim
Qodkoruba fatul mubin
Innahu huwas samiul alim

Puji kagungan pangeran
Nu Maha Welas tur Heman
Gusti mangka muka pura bagja
Alloh ya Robbi Mantenna Maha Uninga

Solawat solawatan
Barokat barokatan
A’la Muhammad Rosulih
Wa’ala ali wasohbih

Salam sinareng solawat
Muga netes ka Muhammad
Natrat ka para Karabat
Para ahli jeung sahabat

Sumerah
Geura namprakeun dua dampal panangan
Hate nyanghareup ka Gusti nu murbeng alam
Prak ngadua
sing chusu Sing enya-enya
pasrah sumerah nutup karamean dunya
Gusti duh gusti
Abdi sadaya kagungan gusti
Hirupna abdi maotna abdi
Mugia dina rachmat Gusti
Rachmat Gusti

Purnama
Purnama nu kungsi leungit
Ayeuna nganjang ka buruan deui
Anu kungsi kapiati
Kiwari urang ditepangkeun deui

Hariring nu kungsi nyanding
Ayeuna datang ngahaleuang deui
Hayu patarema tineung
Cacapkeun meungpeung aya kasempetan

Ayeuna mangsa nu endah
Hayu urang suka bungah
Caang bulan opat belas
Narawangan ati bangblas

Angeun kacang jeung kelewih
Diawuran daun jaat
Dimana urang patebih
Duduluran ulah pegat
Isuk jantung sore lodong
Diteang kari ruasna
Isuk lantung sore kosong
Ti beurang kari waasna

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.