Beranda Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda
Postingan
Batal

Contoh Undangan Khitanan Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Dzat Alloh SWT, sholawat miwah salam mugia tetep salamina dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.  Manawi teu aya cegahing Gusti nu Maha Suci, sim kuring seja gaduh maksad Syukuran Khitanan pun Incu :

Unsilster Blog Tasikmalaya

Kukituna sim kuring ngulem ka para Ibu mugia luntur galih sumping ka rorompok,  anu waktosna Insya Alloh :

Dinten / Kaping : Jum’at, 18 Pebruari 2011
Waktos : Tabuh 12.30 WIB (Ba’da Sholat Jum’at)
Tempat : Jl. Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya

Tansyah hibar pangdu’a anu kasuhun, kana kaweningan galih sadaya,
timpah hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Baktosna :
Keluarga Besar Unsilster Blog Tasikmalaya

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.