Beranda Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda
Postingan
Batal

Contoh Undangan Umroh Bahasa Sunda

Bissmillaahirrahmaanirrahiim
Assalaamu’ alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin, Maha Suci Alloh anu parantos ngersakeun ka pribados kalih pun bojo ngalaksanakeun ibadah Umroh. Sateuacana mios ngalaksanakeun anu utami pribados sakalih gaduh maksad dina raraga Iman Islam Ihsan, hayang riung mungpulung pateuteup raray patema panangan kedal ucap silih lubarkeun dosa boh bilih aya kalepatan, kalih nyuhunkeun pangjurung laku pang jajap doa anu kedal tina ati sanubari anu suci, malah mandar kenging ridho sareng kaberkahan tinu maha Suci.

Kanggo nyaosan hal eta kasebat Insya Alloh bade dilaksanakeun :

Dinten : Senen
Kaping : 9 April 2012 / 17 Jumadil Awal 1433 H
Waktos : Tabuh 08.00 dugi ka tabuh 13.00
Tempat : Jalan Raya Perjuangan Ciawi Tasikmalaya
Mubaligh : ………………………………………………………….

Kalintang diantos kasumpinganana tur panceg dina waktosna, mugia ginulur rahayu ginanjar kawilujengan sadayana, malati ligar na ati campaka mangkak na dada kembang tanjung nu gumulung pamugi aya dina ridho Alloh anu Maha Agung.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Baktosna,
Unsilster Blog

Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.