Beranda Macam-macam Sisindiran Basa Sunda
Postingan
Batal

Macam-macam Sisindiran Basa Sunda

Sisindiran nyaeta mangrupa karangan ka uger nu ngagunakeun rakitan basa di baligirkeun. Sisindiran kabagi kana 3 bagian!

 • paparikan
 • rarakitan
 • wawangsalan

Dina paparikan asal kecap dina parik hartina deukeut mun rarakitan asal kecap rakit harina rata/ papak

Paparikan jeung rarakitan dina sapada diwangun ku 4 padalisan, 6 padalisan jeung 8 padalisan. Paparikan jeung rarakitan oge ngabogaan cangkang (padalisan ka I + II) sedengkeun ari eusi (padalisan 3+4). Paparikan jeung rarakitan jumlah engang jeung sora pokalna padalisan ka I kudu sarua jeung padalisan ke 3, sedengkan kadua (2) kudu sarua jeung padalisan kaopat (4).

 • Paparikan jeung rarakitan ngabogaan sifat anu sarua :
  Silih asih
  Piwuruk
  Heureuy / Guguyon

Contoh paparikan Basa Sunda :

Pucuk kawung di Galungung
Pucuk kalapa di pentos
Saha nu di tiung sarung
Pantes diraksukan bodas

Contoh Wawangsalan Basa Sunda

 • Kembang bodas buah bunder, ngaheruk nya pipikiran (jeruk)
 • Kadal gede saba darat, pareng alus bagja awak (bayawak)
 • Hayam tukung saba gunung, uyuhan teuing nya diri (puyuh)
 • Beas dibunan deui iraha atuh patepung (tipung)
 • Gale di reka mesjid, nyapikir batin nu majug (tajug)
 • Keuyeup gede saba laut, teu hae liar ti peuting (kapiting)
 • Sarangenge bijil ti peuting, rek sabulan rek sataun (bulan)
 • Abdi teh kapiring leutik, sok isin lamun patepung (pisin)
 • Nya hujan taya eureuna, nya diri kalangkung agris (ngijih)
 • Gagang gambang di sagara, ulah kapalang ngabela (kapal)
Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.