Beranda Nama Kandang Binatang dan Tukang dalam Bahasa Sunda
Postingan
Batal

Nama Kandang Binatang dan Tukang dalam Bahasa Sunda

Tukang / Patukangan

 • Anjun = tukang nyieun parabot tina taneuh
 • Bujangga = tukang nyieun / nulis sastra
 • Candoli = tukang ngajaga pabeaan tinu hajat
 • Gending = tukang nyieun parabot tina kuningan
 • Kabayan = tukang di titah ka ditu kadieu
 • Kamasan = tukang nyieun perhiasan tina emas
 • Kuncen = tukang ngurus kuburan
 • Legig = tukang ngasruk dina pamoroan
 • Malim = tukang muruhkeun sato galak
 • Maranggi = tukang nyieun sangku keris
 • Nyarawedi = tukang ngagosok permata
 • Pakacar = tukang pangaladenan / bujang
 • Paledang = tukang nyieun parabot tina tembaga
 • Palika = tukang teuleum
 • Pamatang = tukang moro ngagunakeun tumbak
 • Pamayang = tukang ngala lauk di laut
 • Panday = tukang nyieun parabot tina beusi
 • Paneresan = tukang nyadap
 • Paninggaran = tukang moro ngagunakeun bedil
 • Sarati = tukang ngusir / muruhkeun gajah.

Kandang/ Tempat

 • Kandang hayam / domba / embe = paranje
 • Kandang japati = pagupon
 • Kandang kuda = istal / gedogan
 • Kandang lauk = buleng
 • Kandang maung (sato galak) = karangkeng/ gorogol
 • Kandang munding = pakandangan / karapyak
 • Kandang manuk = kurung
Postingan ini dilisensikan di bawah CC BY 4.0 oleh penulis.